GHIDUL SOLICITANTULUI PENTRU MASURA M5/6A VERSIUNEA 02 SI ANEXE – PUBLICAT 20.03.2019 – Varianta finala

Anexa 1 – Cerere de finantare pentru Masura M5_6A V2

Anexa 2 – Model Plan de Afaceri Masura M5_6A

Anexa 3 – Declaratie catre GAL privind raportarea platilor efectuate de AFIR

Anexa 4 – Declaratia de angajament a solicitantului privind implementarea proiectului

Anexa 5 – Fisa masurii 5_6A Inființarea de activități non-agricole prin achiziții

Anexa 6 – Declaratie incadrare in categoria de micro-întreprindere si intreprindere mica

Anexa 7 – Declaratie privind respectarea regulii de cumul (minimis)

Anexa 8 – Declaratie cu privire la neincadrarea in firme in dificultate

Anexa 9 – Declaratie ca solicitantul nu a beneficiat de servicii de consiliere pe M02

Anexa 10 – Lista codurilor CAEN eligibile

Anexa 11 – Fisa verificare a conformitatii si metodologia de verificare

Anexa 12 – Fișa de verificare a criteriilor de eligibilitate si a criteriilor de selecție

Anexa 13 – Fisa verificare pe teren a proiectului si metodologie a proiectului

Anexa-14-Procedura-generala-de-evaluare-si-selectie-a-proiectelor.pdf

Anexa 15 – Declaratie privind prelucrarea datelor cu caracter personal

GHIDUL SOLICITANTULUI M5_6A V02 Infiintarea de activitati non-agricole prin achizitii – 2019

UAT-din-zone-cu-constrangeri-semnificative