GHIDUL SOLICITANTULUI pentru masura M7_6B infrastructura sociala – publicat 02.06.2020

Anexa 1 Cerere de finantare pentru masura M7_6B infrastructura sociala Tecuci

Anexa 2 Model Studiu de Fezabilitate_DALI

Anexa 4 Acord de parteneriat

Anexa 5 Declaratie catre GAL privind raportarea platilor efectuate de AFIR

Anexa 6 Declaratia de angajament a solicitantului privind implementarea proiectului

Anexa 7 Model HCL implementare proiect

Anexa 8 Fisa verificare a conformitatii si metodologia de verificare

Anexa 9 Fisa verificare a criteriilor de eligibilitate si metodologia de verificare

Anexa 10 Fisa de evaluare a criteriilor de selectie si metodologia de verificare

Anexa 11 Procedura generala de evaluare si selectie a proiectelor

Fisa măsurii din SDL M7_6B

GHIDUL SOLICITANTULUI pentru masura M7_6B infrastructura sociala