GHIDUL SOLICITANTULUI Masura M5/6A – Înfiintarea de activitati non-agricole prin achizitii – PUBLICAT LA 30.09.2021

Anexa 1 – Cerere-de-finanțare-pentru-Măsura-M5_6A
Anexa 2 – Model Plan de Afaceri Masura M5_6A
Anexa 3 – Declaratie catre GAL privind raportarea platilor efectuate de AFIR
Anexa 4 – Declaratia de angajament a solicitantului privind implementarea proiectului
Anexa 5 – Fisa masurii 5_6A Inființarea de activități non-agricole prin achiziții
Anexa 6 – Declaratie incadrare in categoria de micro-întreprindere si intreprindere mica
Anexa 7 – Declaratie privind respectarea regulii de cumul (minimis)
Anexa 8 – Declaratie cu privire la neincadrarea in firme in dificultate
Anexa 9 – Declaratie ca solicitantul nu a beneficiat de servicii de consiliere pe M02
Anexa 10 – Lista codurilor CAEN eligibile
Anexa 11 – Fisa verificare a conformitatii si metodologia de verificare
Anexa 12 – Fișa de verificare a criteriilor de eligibilitate si a criteriilor de selecție
Anexa 13 – Fisa verificare pe teren a proiectului si metodologie a proiectului
Anexa 14 – Procedura generala de evaluare si selectie a proiectelor
Anexa 15 – Declaratie privind prelucrarea datelor cu caracter personal
GHIDUL SOLICITANTULUI M5_6A V03 Infiintarea de activitati non-agricole prin achizitii – 20.09.2021
UAT-din-zone-cu-constrangeri-semnificative