GHIDUL SOLICITANTULUI SI ANEXE MASURA M6/6B – alocare FEADR- DEZVOLTAREA INFRASRUCTURII LOCALE – Publicat 26.05.2023

Anexa 1 FEADR Cerere de finantare pentru masura M6 _6B Dezvoltarea infrastructurii locale
Anexa 2 FEADR Model Studiu de Fezabilitate _ Documentatia de avizare a lucrarilor de interventie
Anexa 2.1 Model Memoriu Justificativ
Anexa 3 Declaratie catre GAL privind raportarea platilor efectuate de AFIR
Anexa 4 Recomandari Analiza cost beneficiu
Anexa 5 Model C1.1L Contract de finantare
Anexa 6 Declaratia de angajament a solicitantului privind implementarea proiectului
Anexa 7 Rezultate finale recensamant populatie 2011
Anexa 8 Fisa masurii
Anexa 9 Studiu potential socio economic de dezvoltare zone rurale
Anexa 10 Model HCL privind implementare proiect
Anexa 11 Procedura generala de evaluare si selectie a proiectelor
Anexa 12 Fisa verificare a conformitatii si metodologia de verificare
Anexa 13 FEADR Fisa verificare a criteriilor de eligibilitate si metodologia de verificare
Anexa 14 Fisa verificare pe teren a proiectului si metodologie a proiectului
Anexa 15 FEADR Fisa de evaluare a criteriilor de selectie si metodologia de verificare
GHIDUL SOLICITANTULUI pentru masura M6 _6B FEADR Dezvoltarea infrastructurii locale MOD 1