Ghidul solicitantului pentru masura M8/6B – Incluziune sociala prin formare profesionala – publicat 06.03.2024

0. GHIDUL SOLICITANTULUI pentru masura M8_6B martie 2024 rev
1. Cerere de finanțare pentru Măsura M8_6B martie 2024
2. Declaratie catre GAL privind raportarea platilor efectuate de AFIR martie 2024
3. Declaratie capacitate tehnica si financiare martie 2024
4. Declaratia de angajament a solicitantului privind implementarea proiectului martie 2024
5. Plafoane cheltuieli DG martie 2024
6. Fundamentarea bugetara martie 2024.xls
7. Fisa verificare a conformitatii si a incadrarii proiectului martie 2024
8. Fisa verificare a criteriilor de eligibilitate_martie 2024
9. Fisa de evaluare a criteriilor de selectie martie 2024
10. Procedura generala de evaluare si selectie a proiectelor martie 2024