Ghidul solicitantului pentru masura M8/6B – Incluziune sociala prin formare profesionala – publicat 06.03.2024

0. GHIDUL SOLICITANTULUI pentru masura M8_6B martie 2024 rev
1. Cerere de finanțare pentru Măsura M8_6B martie 2024
2. Declaratie catre GAL privind raportarea platilor efectuate de AFIR martie 2024
3. Declaratie capacitate tehnica si financiare martie 2024
4. Declaratia de angajament a solicitantului privind implementarea proiectului martie 2024
5. Plafoane cheltuieli DG martie 2024
6. Fundamentarea bugetara martie 2024.xls
7. Fisa verificare a conformitatii si a incadrarii proiectului martie 2024
8. Fisa verificare a criteriilor de eligibilitate_martie 2024
9. Fisa de evaluare a criteriilor de selectie martie 2024
10. Procedura generala de evaluare si selectie a proiectelor martie 2024

GHIDUL SOLICITANTULUI M1/1A – Inființarea structurilor asociative – publicat 12.07.2023

0. GHIDUL SOLICITANTULUI pentru masura M1_1A
Anexa 1. – Cerere de finanțare pentru Măsura M1_1A
Anexa 2. – Declaratie catre GAL privind raportarea platilor efectuate de AFIR
Anexa 3 – Declaratie capacitate tehnica si financiare
Anexa 4. – Declaratia de angajament a solicitantului privind implementarea proiectului
Anexa 5. – Plafoane cheltuieli
Anexa 6. – Fundamentarea bugetara
Anexa 7. – Fisa verificare a conformitatii si a incadrarii proiectului TSE
Anexa 8. – Fisa verificare a criteriilor de eligibilitate
Anexa 9. – Fisa de evaluare a criteriilor de selectie
Anexa 10. – FIȘA MĂSURII
Anexa 11. – Procedura generala de evaluare si selectie a proiectelor

GHIDUL SOLICITANTULUI SI ANEXE MASURA M6/6B – alocare FEADR- DEZVOLTAREA INFRASRUCTURII LOCALE – Publicat 26.05.2023

Anexa 1 FEADR Cerere de finantare pentru masura M6 _6B Dezvoltarea infrastructurii locale
Anexa 2 FEADR Model Studiu de Fezabilitate _ Documentatia de avizare a lucrarilor de interventie
Anexa 2.1 Model Memoriu Justificativ
Anexa 3 Declaratie catre GAL privind raportarea platilor efectuate de AFIR
Anexa 4 Recomandari Analiza cost beneficiu
Anexa 5 Model C1.1L Contract de finantare
Anexa 6 Declaratia de angajament a solicitantului privind implementarea proiectului
Anexa 7 Rezultate finale recensamant populatie 2011
Anexa 8 Fisa masurii
Anexa 9 Studiu potential socio economic de dezvoltare zone rurale
Anexa 10 Model HCL privind implementare proiect
Anexa 11 Procedura generala de evaluare si selectie a proiectelor
Anexa 12 Fisa verificare a conformitatii si metodologia de verificare
Anexa 13 FEADR Fisa verificare a criteriilor de eligibilitate si metodologia de verificare
Anexa 14 Fisa verificare pe teren a proiectului si metodologie a proiectului
Anexa 15 FEADR Fisa de evaluare a criteriilor de selectie si metodologia de verificare
GHIDUL SOLICITANTULUI pentru masura M6 _6B FEADR Dezvoltarea infrastructurii locale MOD 1

GHIDUL SOLICITANTULUI SI ANEXE MASURA M6/6B – alocare EURI – DEZVOLTAREA INFRASRUCTURII LOCALE – Publicat 26.05.2023

Anexa 1 EURI Cerere de finantare pentru masura M6 _6B Dezvoltarea infrastructurii locale
Anexa 2 EURI Model Studiu de Fezabilitate _ Documentatia de avizare a lucrarilor de interventie
Anexa 2 Model Studiu de Fezabilitate _ Documentatia de avizare a lucrarilor de interventie
Anexa 2.1 Model Memoriu Justificativ
Anexa 3 Declaratie catre GAL privind raportarea platilor efectuate de AFIR
Anexa 4 Recomandari Analiza cost beneficiu
Anexa 5 Model C1.1L Contract de finantare
Anexa 6 Declaratia de angajament a solicitantului privind implementarea proiectului
Anexa 7 Rezultate finale recensamant populatie 2011
Anexa 8 Fisa masurii
Anexa 9 Studiu potential socio economic de dezvoltare zone rurale
Anexa 10 Model HCL privind implementare proiect
Anexa 11 Procedura generala de evaluare si selectie a proiectelor
Anexa 12 Fisa verificare a conformitatii si metodologia de verificare
Anexa 13 EURI Fisa verificare a criteriilor de eligibilitate si metodologia de verificare
Anexa 14 Fisa verificare pe teren a proiectului si metodologie a proiectului
Anexa 15 EURI Fisa de evaluare a criteriilor de selectie si metodologia de verificare
GHIDUL SOLICITANTULUI pentru masura M6 _6B EURI Dezvoltarea infrastructurii locale MOD 1