Masura M4/5C – publicat 11.06.2018

Anexa 01 Cerere de finantare pentru masura M 4_5C Ferma verde

Anexa 02 model Studiu de fezabilitate conform HG907 2016

Anexa 03 Lista UAT din zone cu constrangeri semnificative

Anexa 04.1 – Anexa la STUDIU de FEZABILITATE ANEXA C

Anexa 04.2 – Anexa la STUDIU de FEZABILITATE ANEXA B

Anexa 06-Declaratia-de-angajament-a-solicitantului-privind-implementarea-proiectului M4-5C

Anexa 07 Declaratie catre GAL privind raportarea platilor efectuate de AFIR

Anexa 08 Declaratie de angajament a solicitantului ca va urma un curs in cadrul Masurii 2_1C

Anexa 09 Calculator Cod Bune Practici Agricole

Anexa 10 Fisa verificare a conformitatii si metodologia de verificare

Anexa 11 Fisa verificare a criteriilor de eligibilitate si metodologia de verificare ok

Anexa 12 Fisa de evaluare a criteriilor de selectie si metodologia de verificare

Fisa măsurii din SDL M4_5C Ferma verde

GHIDUL SOLICITANTULUI pentru masura M4 _5C Ferma verde – Versiune FINALA

Anexa 5 Sinteza studiului privind „Zonarea potențialului de producție agricolă

Metodologie Studiu potential_agricol_site 2016 modificat cu clarificarea pt gaini ouatoare

Potential productie vegetala

Potential productie zootehnica