GHIDUL solicitantului pentru măsura M2/1A publicat 11.10.2021

1.Cerere de finanțare pentru Măsura M2_1A- „Formare profesionala in mediul rural” TSE nou
2.Declaratie catre GAL privind raportarea platilor efectuate de AFIR
3 Declaratie capacitate tehnica si financiare
4 Acord de parteneriat
5. Declaratia de angajament a solicitantului privind implementarea proiectului
6 Plafoane cheltuieli
7 Fundamentarea-bugetara
8.Fisa verificare a conformitatii si a incadrarii proiectului TSE
9.Fisa verificare a criteriilor de eligibilitate TSE
10.Fisa de evaluare a criteriilor de selectie TSE
11 Fisa masurii M2_1A Formare profesionala in mediu rural TSE
12.Procedura generala de evaluare si selectie a proiectelor
GHIDUL SOLICITANTULUI pentru masura M2_1A Formare profesionala TSE

GHIDUL SOLICITANTULUI Masura M5/6A – Înfiintarea de activitati non-agricole prin achizitii – PUBLICAT LA 30.09.2021

Anexa 1 – Cerere-de-finanțare-pentru-Măsura-M5_6A
Anexa 2 – Model Plan de Afaceri Masura M5_6A
Anexa 3 – Declaratie catre GAL privind raportarea platilor efectuate de AFIR
Anexa 4 – Declaratia de angajament a solicitantului privind implementarea proiectului
Anexa 5 – Fisa masurii 5_6A Inființarea de activități non-agricole prin achiziții
Anexa 6 – Declaratie incadrare in categoria de micro-întreprindere si intreprindere mica
Anexa 7 – Declaratie privind respectarea regulii de cumul (minimis)
Anexa 8 – Declaratie cu privire la neincadrarea in firme in dificultate
Anexa 9 – Declaratie ca solicitantul nu a beneficiat de servicii de consiliere pe M02
Anexa 10 – Lista codurilor CAEN eligibile
Anexa 11 – Fisa verificare a conformitatii si metodologia de verificare
Anexa 12 – Fișa de verificare a criteriilor de eligibilitate si a criteriilor de selecție
Anexa 13 – Fisa verificare pe teren a proiectului si metodologie a proiectului
Anexa 14 – Procedura generala de evaluare si selectie a proiectelor
Anexa 15 – Declaratie privind prelucrarea datelor cu caracter personal
GHIDUL SOLICITANTULUI M5_6A V03 Infiintarea de activitati non-agricole prin achizitii – 20.09.2021
UAT-din-zone-cu-constrangeri-semnificative

GHIDUL SOLICITANTULUI MASURA M2/1A – Formare profesionala in mediul rural – SESIUNEA A 2-A – publicata 29.07.2021

1.Cerere de finanțare pentru Măsura M2_1A- „Formare profesionala in mediul rural” TSE nou
2.Declaratie catre GAL privind raportarea platilor efectuate de AFIR
3 Declaratie capacitate tehnica si financiare
4 Acord de parteneriat
5. Declaratia de angajament a solicitantului privind implementarea proiectului
6 Plafoane cheltuieli
7 Fundamentarea bugetara
8.Fisa verificare a conformitatii si a incadrarii proiectului TSE
9.Fisa verificare a criteriilor de eligibilitate TSE
10.Fisa de evaluare a criteriilor de selectie TSE
11 Fisa masurii M2_1A Formare profesionala in mediu rural TSE
12.Procedura generala de evaluare si selectie a proiectelor
GHIDUL SOLICITANTULUI pentru masura M2_1A Formare profesionala TSE

GHIDUL SOLICITANTULUI MASURA m1/1a – înființare structuri asociative – varianta finala – publicata 27.04.2021

1.Cerere de finanțare pentru Măsura M1_1A înființare structuri asociative
2.Declaratie catre GAL privind raportarea platilor efectuate de AFIR
3 Declaratie capacitate tehnica si financiare
4 Acord de parteneriat
5. Declaratia de angajament a solicitantului privind implementarea proiectului
6 Plafoane cheltuieli
7 Fundamentarea bugetara
8.Fisa verificare a conformitatii si a incadrarii proiectului TSE
9.Fisa verificare a criteriilor de eligibilitate TSE
10.Fisa de evaluare a criteriilor de selectie TSE
11 Fisa masurii M1_1A Infiintarea structurilor asociative TSE
12.Procedura generala de evaluare si selectie a proiectelor
GHIDUL SOLICITANTULUI pentru masura M1_1A înființare structuri asociative

GHIDUL SOLICITANTULUI MASURA m2/1a – Formare profesionala in mediul rural – varianta finala – publicata 25.04.2021

1.Cerere de finan_are pentru M_sura M2_1A- _Formare profesionala in mediul rural_ TSE
2.Declaratie catre GAL privind raportarea platilor efectuate de AFIR
3 Declaratie capacitate tehnica si financiare
4 Acord de parteneriat
5. Declaratia de angajament a solicitantului privind implementarea proiectului
6 Plafoane cheltuieli
7 Fundamentarea bugetara
8.Fisa verificare a conformitatii si a incadrarii proiectului TSE
9.Fisa verificare a criteriilor de eligibilitate TSE mod
10.Fisa de evaluare a criteriilor de selectie TSE
11 Fisa masurii M2_1A Formare profesionala in mediu rural TSE
12.Procedura generala de evaluare si selectie a proiectelor
GHIDUL SOLICITANTULUI pentru masura M2_1A Formare profesionala GALTSE ref 1

GHIDUL SOLICITANTULUI pentru masura M7_6B infrastructura sociala – publicat 02.06.2020

Anexa 1 Cerere de finantare pentru masura M7_6B infrastructura sociala Tecuci

Anexa 2 Model Studiu de Fezabilitate_DALI

Anexa 4 Acord de parteneriat

Anexa 5 Declaratie catre GAL privind raportarea platilor efectuate de AFIR

Anexa 6 Declaratia de angajament a solicitantului privind implementarea proiectului

Anexa 7 Model HCL implementare proiect

Anexa 8 Fisa verificare a conformitatii si metodologia de verificare

Anexa 9 Fisa verificare a criteriilor de eligibilitate si metodologia de verificare

Anexa 10 Fisa de evaluare a criteriilor de selectie si metodologia de verificare

Anexa 11 Procedura generala de evaluare si selectie a proiectelor

Fisa măsurii din SDL M7_6B

GHIDUL SOLICITANTULUI pentru masura M7_6B infrastructura sociala