GHIDUL SOLICITANTULUI MASURA m1/1a – înființare structuri asociative – varianta finala – publicata 27.04.2021

1.Cerere de finanțare pentru Măsura M1_1A înființare structuri asociative
2.Declaratie catre GAL privind raportarea platilor efectuate de AFIR
3 Declaratie capacitate tehnica si financiare
4 Acord de parteneriat
5. Declaratia de angajament a solicitantului privind implementarea proiectului
6 Plafoane cheltuieli
7 Fundamentarea bugetara
8.Fisa verificare a conformitatii si a incadrarii proiectului TSE
9.Fisa verificare a criteriilor de eligibilitate TSE
10.Fisa de evaluare a criteriilor de selectie TSE
11 Fisa masurii M1_1A Infiintarea structurilor asociative TSE
12.Procedura generala de evaluare si selectie a proiectelor
GHIDUL SOLICITANTULUI pentru masura M1_1A înființare structuri asociative