GHIDUL SOLICITANTULUI MASURA m2/1a – Formare profesionala in mediul rural – varianta finala – publicata 25.04.2021

1.Cerere de finan_are pentru M_sura M2_1A- _Formare profesionala in mediul rural_ TSE
2.Declaratie catre GAL privind raportarea platilor efectuate de AFIR
3 Declaratie capacitate tehnica si financiare
4 Acord de parteneriat
5. Declaratia de angajament a solicitantului privind implementarea proiectului
6 Plafoane cheltuieli
7 Fundamentarea bugetara
8.Fisa verificare a conformitatii si a incadrarii proiectului TSE
9.Fisa verificare a criteriilor de eligibilitate TSE mod
10.Fisa de evaluare a criteriilor de selectie TSE
11 Fisa masurii M2_1A Formare profesionala in mediu rural TSE
12.Procedura generala de evaluare si selectie a proiectelor
GHIDUL SOLICITANTULUI pentru masura M2_1A Formare profesionala GALTSE ref 1