GHIDUL SOLICITANTULUI M1/1A – Inființarea structurilor asociative – publicat 12.07.2023

0. GHIDUL SOLICITANTULUI pentru masura M1_1A
Anexa 1. – Cerere de finanțare pentru Măsura M1_1A
Anexa 2. – Declaratie catre GAL privind raportarea platilor efectuate de AFIR
Anexa 3 – Declaratie capacitate tehnica si financiare
Anexa 4. – Declaratia de angajament a solicitantului privind implementarea proiectului
Anexa 5. – Plafoane cheltuieli
Anexa 6. – Fundamentarea bugetara
Anexa 7. – Fisa verificare a conformitatii si a incadrarii proiectului TSE
Anexa 8. – Fisa verificare a criteriilor de eligibilitate
Anexa 9. – Fisa de evaluare a criteriilor de selectie
Anexa 10. – FIȘA MĂSURII
Anexa 11. – Procedura generala de evaluare si selectie a proiectelor